lessto.dk   Webshop?
lessto.dk

For hele familienHos lessto arbejder vi på at fjerne stress i hverdagen.
Det giver et bedre sammenhold og ro i familien, når der ikke er alt for mange løse ender.
Produkter fra lessto bygger på optimeringsprogrammer fra erhvervslivet, militær og politi.
Alt dette er lavet mere spiseligt, så det også kan bruges i familielivet.


De fleste har kun en vis mængde penge hver måned. Nogen gange kan det føles som om man lige så godt kunne stå og smide 500 kroners sedler ud af vinduet. Hvor bliver pengene af?

Kontoanalysen lærer dig hvordan din økonomi virker. Kontoudtog indlæses fra din netbank for alle dine konti og alle de banker du og din kone/mand har konti i.

Her får du ikke bare serveret totalerne med kunstig intelligens. Hvis man skal lære noget skal man arbejde med det, helt ned i detalijen, totaler lærer man ikke noget af.

Kontoanalysen viser dig hvordan dit årsbudget ser ud, hvordan måneden ser ud, hvad der er af udgifter i næste måned, hvad der var sidste år i forhold til nu. Er din familie normal? Lav sammenligninger med Danmarks statistik for en familie som ligner din.

Det giver så stor en ro at vide præcis hvad pengene går til. Det giver også mulighed for skære ned et sted og bruge flere penge på noget som er sjovere. Analysen virker ved at navngive dine egne søgenavne og søgetekster som finder posterne i kontoudtoget, det gør at du helt selv bestemmer hvordan det hele sættes op.

En vigtig ting er at finde "rigtige" penge. Penge bliver først rigtige når de bliver brugt. Alle kontooverførsler kan parkeres i specielle søgenavne som ikke vises i dit budget.

Du kan vælge ikke at lave et søgenavn til udvalgte kontolinjer, det kan være telefonregninger eller "mystiske" kontotræk du ikke ved hvad er. Disse kan så behandles manuelt, så du aldrig er i tvivl om hvad der er hævet fra din konto.

Klik på tekten for at se mere.


lessto er eget af Monbjerg pil og print v/Lars Svane
Monbjergvej 5 8752 Østbirk
CVR: 33314345
Telefon: 60 60 58 66
Mail: support@lessto.dk
Skype: live:lsn_109