Velkommen til lessto

Din ordreportal. Giver fuldt overblik over dine ordrer og avance.

Professionel vareplukning.

Hent plukkordrer med et tryk på en knap eller via csv filer.

Dan plukkelister til forskellige medarbejdere.

Sorter plukkeorden så medarbejdere ikke går i vejen for hinanden.

To trins plukning sikrer at ordrer får de rigtige varer og mindsker plukkefejl.

Optimer plukning med hurtigste plukke orden eller tunge varer i bunden.

Mulighed for overførsel til håndscannere.
Ordrehåndtering

Sæt ordrer på hold og giv varer til andre ordrer.

Tillad dellevering.

Marker enkelte ordrer vigtige så de får alle varerne.

Hvad hvis, se allerede på plukketidspunkt hvad avancen er.

Hvad hvis, hvad betyder det for ordren hvis speciel fragt eller emballage bruges.

Plukkeliste til tablets.

Første del af listen indeholder varer.

Sorteret i plukkeorden.

* markering hvis antal er > 1.

Beholdning vises hvis varen er svær at finde.

Er der 20 på lager er det nok ikke fordi der er lagerfejl, men de må være et andet sted.

Plukkeliste til tablets.

Anden del indeholder ordrene.

God mellemrum mellem hver ordre så man ikke er i tvivl.

Tydelig markering for ordrestart og ordreslut.

Statusfelter som kan markeres med en finger på tablets.

Angivelse af manglende varer ved dellevering.
Efterkalkulation af ordrer.

Totalbeløb i perioden mod sidste år.

Avance pr. ordre

Sortering på alle felter i tabellen.

Find de gode og de dårlige ordrer.
Opdatering af ordrer.

Standard værdier fra opsætning bruges til kalkulation af ordre.

Ret reel fragt, emballage, betalingsgebyr og evt. ekstra omkostninger, hvis ordren har værdier som ikke stemmer med standard opsætning.
Detajleret kalkulation.

I bunden af ordrekortet
vises hvordan lessto er
kommet frem til avancen.

Samlede indtægter fratrukket
samlede udgifter.
Hvad hvis - simulering af ordre.

Ordre med styklister (bundle) kan værdier kun ændres på hoved varen.

Test nye salgspriser, kostpriser, reel fragt osv. for at se hvordan det påvirker avancen.

Beløb i ( ) viser de oprindelige værdier på ordren.
Hvad hvis - simulering af ordre.

Ved ordrer med enkelt varer kan værdier ændres pr. vare.

Det er muligt at ændre værdier for både enkelt varer og styklister (bundle)

Test nye salgspriser, kostpriser, reel fragt osv. for at se hvordan det påvirker avancen.

Beløb i ( ) viser de oprindelige værdier på ordren.
Indkøbsforslag.

Baseret på min. beholdning og antal pr. kasse laves et forslag til hvad der skal købes ind.

Kan afgrænses pr. leverandør og varer.

Med total i bunden så der hele tiden er styr på hvor meget der indkøbes for.

For at fjerne linjer i forslaget ændres min. beholdning pr. vare.

Forslaget færdiggøres i Excel via punktet "Dan csv fil".
Indkøb Excel.

I regnearket efterjusteres indkøbsforslaget og bruges som grundlag for bestilling hos leverandør.

Efter modtagelse af varer udfyldes felter med modtaget antal og ny lagerbeholdning.

Brug altid dette regneark til at kontrollere hvad der er modtaget og ikke leverandørens følgeseddel, så det kontrolleres at alle de bestilte varer er modtaget.
Varekort.

På varekortet registreres alle de oplysninger som ikke findes i den webshop.

Avance% og beløb, min. beholdning, kostpris, lokation, plukkeorden, antal pr. kasse osv.

Varebeskrivelse og SEO oplysninger vises sammen med billedet fra webshoppen.

Knapper som direkte viser hvordan din vare ser ud på google, hvordan samme vare ser ud på konkurrenternes sider og et direkte link til varen i din webshop.

Disse knapper gør det nemt at lave og kontrollere SEO. Samtidig sikres det at varens beskrivelse er korrekt i Google.
Varekort.

Midt på varekortet angives leverandøroplysninger. Via link til leverandørens web er det muligt at bestille direkte i indkøbsforslaget.
Knappen Google vare.

Der åbnes en ny fane i din browser hvor søgning på vareteksten vises. Så er det muligt at se hvad konkurrenternes priser er og hvordan de har præcenteret varen.

Dette giver samtidig mulighed for at se hvor langt oppe din egen webbutik ligger i Google søgningerne.

Husk at det ikke er tilladt at kopiere andres varetekster, men det er ikke forbudt at lade sig inspirere.
Knappen Google varen på din side.

Der er åbnes en ny fane hvor der med Google vises hvordan din vare ser ud i Googlesøgninger.

Samtidig vises alle de mulige resultater Google kan finde på at vise fra din webshop.
Knappen Vis varen på din side.

Varekortet på din webshop åbnes på en ny fane. Hvis du er logget på webshoppen som administrator kan varen rettes direkte i din webshop.

Dette er en hurtig måde at rette varetekster og SEO på.

Felterne Google OK og Side OK bruges til at markere om det ser korrekt ud i Google og om alt er korrekt på webshoppen. Derved kan alle varer gennemgåes og optimeres.
Knappen Ordrer med varen.

Her vises kalkulation af alle ordrer som indeholder varen.

Der kan analyseres hvad kunder har købt af andre varer for at se om det kunne sættes sammen i en stykliste og derved styrke salget.
Knappen Hvad hvis.

Her kan avancen beregnes under forskellige forudsætninger som pris, fragt, ekstraomkostninger og kostpris.

Dette er et stærkt værktøj til at beregne den mindste avance der kan accepteres i forhold til de salgs og plukkeomkostninger der er.
Knappen Hvad hvis.

I bunden af kalkulationen vises hvordan avancen er beregnet.

Knappen Hvad hvis ny vare.

Her kan en ordre sammensættes med eksisterende varer og varer som måske skal indkøbes. Avancen beregnes under forskellige forudsætninger som pris, fragt, ekstraomkostninger og kostpris.

Dette er et stærkt værktøj til at beregne den mindste avance der kan accepteres i forhold til de salgs og plukkeomkostninger der er.

Bruges til at beregne om nye varer skal hjemtages og hvilken pris de skal have. Måske er det ikke en god forretning at forhandle varen?

Siden kan også bruges til at lave sæt og få den bedste pris ud af kombinationen af varer.

 

Masse ret.

I bunden af varekortet er det muligt at rette oplysninger på varer som er ens.

Skriv en del af vareteksten som er ens for disse varer.
Masse ret.

Alle varer med søgeteksten vises, så det sikres at det er de korrekte varer som rettes.

Alle de felter som skal rettes udfyldes, som udgangspunkt rettes den enkelte vare kun hvis der ikke står noget i forvejen.

Hvis erstat er markeret vil varen få rettet felterne selvom der står noget i forvejen, dette kan bruges til hurtigt at få rettet kostpriser og plukkeoplysninger.

Funktionen er også god til hurtigt at få data oprettet når du starter med at bruge lessto.
Opsætning.

Faste værdier til beregning af ordrekalkulation sættes i felterne emballage, betalingsgebyr og ekstra udgift.

Der er 10 fragt felter som kan bruges hvis det som kunden betaler ikke er det samme som den virkelige fragt udgift.

ex. kunden betaler fast 23,20 (29,00 ink. moms) men den virkelige udgift er 26,40 (33,00) det giver et tab på fragt som skal trækkes fra avancen på ordren.

Hvis kunden betaler det samme beløb som den virkelige udgift indtastes samme beløb i begge felter.

Disse felter gør at skiftende fragt udgifter nemt kan beregnes på ordrerne.

Opsætning.

Da avancen er meget forskellig efter hvad man sælger kan forskellige trin opsættes for farverne.

Farvekoden kan opsættes for de enkelte varer og for ordrer.

I dette tilfælde giver en avance over 30 %  en grøn markering på varen og ordren.

Demomode1 giver mulighed for at diskutere med andre hvor ordrenr. og fakturanr. er skjult.

Demomode2 giver mulighed for at skjule ordrenr. fakturanr. kostprisser og avancebeløb. Kun farvemarkering for avance vises.


Konto.

Abonnementoplysninger vises.

Mulighed for at starte abonnemnet.

API-Key kan kopieres til din shop så varer og ordrer kan hentes ved tryk på en knap.

Adressen på webshoppen indtastes så lessto ved hvor data skal hentes fra.
Konto.

lessto plugin til din woocommerce shop hentes her.
Konto.

Dine data er dine, så her kan du udlæse en csv fil med alle lessto oplysninger fra varer og kalkulations ordrer.

Det er også muligt at slette alle varer og kalkulationsordrer.

Gør din ordre behandling smart.

Spar tid og penge.

 • Plukkelister designet til tablets og iPads, som gør din virksomhed fri for papir og miljøvenlig
 • Optimer dit indkøb, så dit lager er så lille som muligt og du kun køber hvad din virksomhed har brug for
 • Ordrekalkulation så du ved præcis hvad du tjener pr. ordre
 • Giver fuldt overblik over de “gode” og de “dårlige” varer. Hvad tjener du godt på og hvad skal måske udfases.
 • Hvad hvis? Simulering af ordrer og enkelt varer, så du kan finde den rigtige pris
 • Direkte opslag til dine varer i din shop og på google, så du hurtigt kan se hvad dine kunder ser.
 • lessto er lavet til WooCommerce webshops, du får et gratis plugin med til at eksportere dine ordrer og varer til lessto.
 • Data overføres fra din webshop til lessto via det medfølgende API eller med CSV filer.
 • Filerne kan åbnes i excel så du er helt sikker på hvilke data der sendes ud af din shop.
 • Vi udvikler løbende nye plugins til forskellige shop systemer.
 • Vi taler dansk og engelsk.

Start med et 14 dages gratis prøve abonnement, hvor du har adgang til alle funktioner.

Et abonnement koster 299 kr. ex. moms pr. måned og inkluderer gratis support og opdateringer.

Vil du vide mere?